Для фізичних осіб

Прості кроки до дешевого газу з EVODA:

завітайте в Центр обслуговування клієнтів

надайте паспорт, ІПН власника житла та документ про право власності

підпишіть заяву-приєднання і вкажіть ЕІС-код лічильника

І ЦЕ ВСЕ! З наступного місяця постачання газу буде здійснюватись EVODA за дешевшим тарифом!

Тарифи на природний газ для населення.

ТРАВЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2021 РОКУ:

ТАРИФ “Стандарт.ГАЗ.Річний” – 7,88 грн. за куб.м. (з врахуванням ПДВ)

Тариф діє з 01.05.2021р. по 30.04.2022р. Всі споживачі ЕВОДА Трейд автоматично з 01.05.2021р. переведені на річний тариф з фіксованою ціною, згідно з вимогами рішень Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. В даному тарифі споживачі можуть бути впевненими у неможливості його зміни в сторону збільшення і спокійно планувати витрати на комунальні послуги на рік.

ТАРИФ “Стандарт.ГАЗ.Місячний” – 7,88 грн. за куб.м. (з врахуванням ПДВ)

Даний тариф, аналогічно до попереднього тарифу “Стандарт.ГАЗ”, не підпадає під державне регулювання і може змінювати своє значення на наступний місяць.

ТАРИФ “Корпоративний.ГАЗ.Місячний” – 6,99 грн. за куб.м. (з врахуванням ПДВ)

Тариф застосовується в розрахунках із побутовими споживачами-працівниками корпоративних клієнтів в газовому сегменті ДП “ЕВОДА Трейд”.


ЛЮТИЙ-КВІТЕНЬ 2021 РОКУ (архів):

ТАРИФ “Стандарт.ГАЗ” – 6,88 грн за куб. м. (з врахуванням податку на додану вартість)

ТАРИФ “Корпоративний.ГАЗ” (для працівників корпоративних клієнтів в газовому сегменті ДП “ЕВОДА Трейд”) – 5,99 грн за куб. м. (з врахуванням податку на додану вартість)

Повний порядок зміни постачальника газу побутовим споживачем.

Побутовий споживач має право на вільний вибір постачальника шляхом укладення з ним договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, передбачених цими Правилами. 

Постачальникам забороняється стягувати плату або вимагати будь-яку іншу фінансову компенсацію у зв’язку зі зміною постачальника. 

Побутовий споживач, який має намір змінити діючого постачальника, повинен звернутись до нового постачальника із заявою-приєднанням до договору постачання природного газу. 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗМІНИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ГАЗУ ТА ПРИЄДНАННЯ ДО ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ:

Порядок подання заяви-приєднання до договору постачання природного газу визначений розділом III Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (далі – Правила). 

ФОРМА ЗАЯВИ-ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ НА ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ:

Отримання новим постачальником заяви-приєднання до договору постачання природного газу від побутового споживача, який має намір змінити діючого постачальника, є початком процедури зміни постачальника. 

Постачальник природного газу не пізніше трьох робочих днів з дня отримання від споживача заяви-приєднання до договору постачання природного газу (за умови, що у визначений термін постачальник не прийняв рішення про відмову в укладенні договору) направляє на інформаційну платформу у порядку, встановленому Кодексом газотранспортної системи, повідомлення про намір побутового споживача змінити постачальника природного газу. Таке повідомлення направляється постачальником виключно за умови надання споживачем заяви-приєднання до договору постачання природного газу відповідно до вимог цих Правил та має містити дату отримання постачальником заяви-приєднання до договору постачання природного газу. Визначена в інформаційній платформі Оператора ГТС дата отримання постачальником заявиприєднання від побутового споживача є датою початку процедури зміни постачальника. 

Протягом періоду зміни постачальника новий постачальник природного газу: 

не має права повторно подавати до інформаційної платформи повідомлення про намір одного і того ж побутового споживача змінити постачальника природного газу; 

має право анулювати подане ним повідомлення про намір споживача змінити постачальника, про що інформаційна платформа одразу повідомляє діючого постачальника. 

Діючий постачальник на інформаційній платформі отримує повідомлення про намір його споживача укласти договір постачання природного газу з іншим постачальником. Таке повідомлення надсилається автоматично одразу після подання новим постачальником повідомлення про намір споживача змінити постачальника природного газу. 

Новий постачальник природного газу розглядає подані побутовим споживачем документи та приймає рішення про укладення або відмову в укладенні договору постачання природного газу з урахуванням пункту 5 розділу III Правил. 

У разі згоди постачальника укласти договір із побутовим споживачем постачальник здійснює заходи з реєстрації такого споживача у власному Реєстрі споживачів постачальника відповідно до вимог розділу IV Кодексу газотранспортної системи. 

Постачання природного газу новим постачальником починається з дня, наступного за днем реєстрації споживача в Реєстрі споживачів постачальника. 

У разі згоди постачальника укласти договір із побутовим споживачем початок постачання природного газу новим постачальником відбувається не пізніше двадцять першого дня з дня реєстрації заяви-приєднання споживача до договору постачання природного газу. 

Зміна постачальника має бути завершена в термін не більше трьох тижнів з дня отримання новим постачальником заяви-приєднання до договору постачання природного газу від побутового споживача. 

Після завершення процедури зміни постачальника новий постачальник протягом трьох робочих днів письмово повідомляє побутового споживача про дату, з якої здійснюється постачання природного газу новим постачальником. 

Споживач зобов’язаний здійснити повний остаточний розрахунок з попереднім постачальником. Попередній постачальник не пізніше ніж через шість тижнів після виключення побутового споживача з Реєстру його споживачів в інформаційній платформі зобов’язаний виставити такому споживачеві остаточний рахунок з урахуванням усієї непогашеної суми заборгованості, у тому числі за графіком погашення заборгованості (за його наявності) за договором постачання природного газу. Побутовий споживач зобов’язаний здійснити оплату такого рахунку не пізніше десяти робочих днів з дня виставлення такого рахунку. 

Якщо до початку процедури зміни постачальника на об’єкт побутового споживача було припинено (обмежено) постачання природного газу у зв’язку із наявною заборгованістю, постачання природного газу новим постачальником може здійснюватися після оплати всієї заборгованості перед постачальником, за ініціативою якого було припинено (обмежено) постачання природного газу. 

З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу діючий постачальник на умовах чинного договору здійснює постачання природного газу споживачу до дня початку постачання природного газу новим постачальником. 

Зміна постачальника в інформаційній платформі здійснюється в порядку, визначеному розділом IV Кодексу газотранспортної системи.

Порядок зміни постачальника в форматі pdf –

Реквізити для оплати за природний газ:

Назва організаціїДП “Евода Трейд” КП “Луцькводоканал”
ЄДРПОУ42803794
МФО339500
Скорочене найменування банкуАТ «ТАСКОМБАНК»
ВалютаUAH
IBANUA883395000000026008549243001

Сервіси ЕВОДА Трейд для проведення онлайн оплати без сплати комісії:

Особистий кабінет ЕВОДА Трейд

Платіжний сервіс Portmone.com

ДОГОВІР постачання природного газу побутовим споживачам (населенню)

ДОГОВІР
постачання природного газу побутовим споживачам
I. Загальні положення

1.1. Цей Типовий договір постачання природного газу побутовим споживачам (далі – Договір) є публічним і регламентує порядок та умови постачання природного газу Споживачу як товарної продукції Постачальником.
1.2. Умови цього Договору розроблені відповідно до Закону України “Про ринок природного газу” та Правил постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року N 2496 (далі – Правила постачання), та є однаковими для всіх побутових споживачів України.
1.3. Цей Договір є договором приєднання, що укладається з урахуванням вимог статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України на невизначений строк у порядку, передбаченому Правилами постачання.
Фактом укладення цього Договору є включення Постачальником Споживача до свого Реєстру споживачів постачальника на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи на підставі заяви-приєднання, поданої Споживачем в установленому законодавством порядку.
1.4. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають такі значення:
ЕІС-код – персональний код ідентифікації Споживача як суб’єкта ринку природного газу, присвоєний йому в установленому порядку Оператором ГРМ, до газових мереж якого підключений об’єкт Споживача;
заява-приєднання – письмова заява-приєднання до умов Договору, складена Споживачем відповідно до вимог Договору за формою, наведеною в додатку до цього Договору, що містить персоніфіковані дані щодо Споживача та є невід’ємною частиною Договору;
Оператор ГРМ – оператор газорозподільної системи, до газових мереж якого підключений об’єкт Споживача;
особистий кабінет – особиста веб-сторінка Споживача на веб-сайті Постачальника, що містить персоніфіковані дані Споживача, статистичні дані про ціни та нарахування і сплату за Договором та іншу інформацію, пов’язану з виконанням Договору;
персоніфіковані дані – персоніфіковані дані щодо Споживача (П. І. Б., ЕІС-код, види та способи розрахунку тощо), визначені в заяві-приєднанні, які є достатніми для проведення розрахунків за природний газ;
Постачальник – суб’єкт господарювання, Дочірнє підприємство «ЕВОДА Трейд» комунального підприємства «Луцькводоканал», що здійснює діяльність з постачання природного газу на підставі ліцензії виданої рішенням НКРЕКП № 904 від 31.05.2019 року
сайт Постачальника (сайт) – веб-сайт Постачальника в мережі Інтернет, що визначений в заяві- приєднанні, який містить чинну редакцію Договору та Правил постачання, а також загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки Постачальника та Споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між Постачальником та Споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з Постачальником та іншу необхідну інформацію;
Споживач – фізична особа, об’єкт якої фізично підключений до газорозподільної системи Оператора ГРМ.
Інші терміни, що не визначені в цьому Договорі, мають значення, передбачені Законом України “Про ринок природного газу” та Правилами постачання.
Надалі за текстом цього Договору Постачальник та Споживач, коли вживаються окремо, іменуються – Сторона, коли спільно – Сторони.

II. Предмет Договору
2.1. За цим Договором Постачальник зобов’язується постачати природний газ Споживачу в необхідних для Споживача об’ємах (обсягах), а Споживач зобов’язується своєчасно сплачувати Постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені цим Договором.
2.2. Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу є наявність у Споживача укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ договору розподілу природного газу, на підставі якого Споживач набуває право правомірно відбирати газ із газорозподільної системи.
Використання природного газу може здійснюватися Споживачем виключно на власні побутові потреби, у тому числі для приготування їжі, підігріву води та опалення своїх жилих приміщень, що не включає професійну та комерційну діяльність.
2.3. Відносини Сторін, що є предметом цього Договору, але не врегульовані ним, регулюються згідно із Законом України “Про ринок природного газу”, Правилами постачання, Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2493, Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2494.


III. Надійність та якість газопостачання
3.1. Для забезпечення безперервного постачання природного газу Споживачу Постачальник зобов’язується здійснювати своєчасну закупівлю природного газу в обсягах, які за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання природного газу Споживачем.
3.2. Постачальник зобов’язується забезпечити якість комерційних послуг, які надаються Споживачу за цим Договором, що передбачає вчасне та повне інформування Споживача про умови постачання, ціни на природний газ та вартість надаваних послуг, роз’яснення значення актів законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із Споживачем, докладання всіх можливих зусиль для вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.


IV. Ціна, порядок обліку та оплати природного газу
4.1. Споживач розраховується з Постачальником за природний газ за ціною, що публікується в особистому кабінеті Споживача на сайті Постачальника і набуває чинності з «01» числа наступного місяця, за місяцем публікації.
4.2. Ціна на газ має зазначатися Постачальником у платіжних документах (рахунках та платіжних документах сформованих за допомогою он-лайн сервісів) про сплату послуг за цим Договором, у тому числі у разі її зміни.
У випадках застосування до Споживача диференційованих цін на природний газ суми, вказані в рахунках, відображають кожну таку диференційовану ціну окремо.
4.3. Розрахунковим періодом за цим Договором є календарний місяць, крім випадків зміни постачальника природного газу.
4.4. Об’єм (обсяг) постачання та споживання природного газу Споживачем за розрахунковий період визначається одним із нижченаведених способів:
1) за даними Оператора ГРМ за підсумками розрахункового періоду, що містяться в базі даних Оператора газотранспортної системи та доведені Споживачу Оператором ГРМ відповідно до умов договору розподілу природного газу;
2) або за плановими величинами середньомісячного споживання газу в опалювальний або міжопалювальний період.
Якщо об’єми (обсяги) постачання та споживання природного газу будуть визначатись за плановими величинами. Постачальник зобов’язується не рідше одного разу на шість місяців здійснювати звіряння фактичного об’єму (обсягу) споживання природного газу за даними Оператора ГРМ та проводити відповідний перерахунок Споживачу.
За відхилення нарахованих сум за плановими величинами та величинами фактичного споживання за даними Оператора ГРМ пеня не стягується.
4.5. Розрахунки Споживача за цим Договором здійснюються за рахунками та/або за платіжними документами сформованими за допомогою он-лайн сервісів Постачальника. Спосіб оплати має бути визначений Споживачем в заяві-приєднанні.
При цьому Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за цим Договором через банківську платіжну систему, шляхом он-лайн переказу, поштового переказу, внесення готівки через касу Постачальника, за наявності, та в інший не заборонений чинним законодавством спосіб.
4.6. При розрахунку за допомогою он-лайн сервісу Постачальника Споживач самостійно отримує платіжний документ та сплачує по ньому Постачальнику не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим.
Оплата рахунка Постачальника про сплату послуг за цим Договором має бути здійснена Споживачем в термін, визначений в рахунку, який не може бути меншим п’яти робочих днів з моменту отримання Споживачем цього рахунка, який повинен бути сплачений не пізніше 25 числа місяця, наступного за розрахунковим.
Усі платіжні документи, що виставляються Постачальником Споживачу, мають містити чітку інформацію про суму платежу, порядок та строки оплати, що погоджені Сторонами цього Договору.
4.7. Оплата вартості послуг з газопостачання за цим Договором здійснюється Споживачем виключно шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника.
Виключенням є постачальник, на якого в установленому законодавством порядку покладені спеціальні обов’язки, якому кошти мають перераховуватися на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання.
Поточний рахунок (зокрема зі спеціальним режимом використання) зазначається у платіжних документах Постачальника, у тому числі у разі його зміни.
4.8. У разі отримання субсидії та/або пільг з оплати природного газу Споживач вносить плату за цим Договором в установленому законодавством порядку.
4.9. Якщо Споживач не здійснив оплату за цим Договором протягом десяти днів після встановленого строку, Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання природного газу Споживачу у порядку, визначеному Правилами постачання, крім випадку отримання ним на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи повідомлення про намір його споживача змінити постачальника.
У разі порушення Споживачем строків оплати за цим Договором він сплачує пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені здійснюється починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку здійснення оплати за цим Договором.
4.10. У разі виникнення у Споживача заборгованості за послуги з газопостачання за цим Договором Споживач може звернутися до Постачальника із заявою про складення графіка погашення заборгованості на строк не більше 12 місяців та за вимогою Постачальника подати довідки, що підтверджують неплатоспроможність Споживача. Графік погашення заборгованості оформлюється окремим договором про реструктуризацію заборгованості. Укладення Сторонами та дотримання Споживачем графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача від здійснення поточних платежів за цим Договором.
У разі відсутності графіка погашення заборгованості Постачальник має право грошові кошти, отримані від Споживача в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості Споживача відповідно до черговості її виникнення.
Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від виконання поточних зобов’язань за договором.
У разі недотримання графіка погашення заборгованості або прострочення оплати поточних платежів Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання природного газу Споживачу у порядку, визначеному Правилами постачання.
4.11. Якщо Споживач не погоджується з рахунком Постачальника (не згоден із розрахованою сумою тощо) та має намір оскаржувати його, Споживач сплачує рахунок у тій частині, що ним не оспорюється.
При цьому Споживач у зручний для нього спосіб (за телефоном, визначеним на сайті Постачальника, через особистий кабінет або письмово) має звернутися до Постачальника за відповідними роз’ясненнями.
У разі отримання такого звернення Постачальник зобов’язується невідкладно та у термін, достатній для його аналізу (не перевищуючи терміни, встановлені законодавством), надати відповідне роз’яснення чи здійснити перерахунок Споживачу.
До вирішення спору по суті величина нарахування встановлюється відповідно до даних Постачальника.
4.12. Якщо Споживач буде ініціювати розірвання чи припинення цього Договору, він має в установленому Правилами постачання порядку попередити про це діючого Постачальника та повністю розрахуватися з ним відповідно до умов цього Договору (крім випадків зміни діючого постачальника природного газу).

V. Права та обов’язки Споживача
5.1. Споживач має право:
1) отримувати послуги постачання природного газу на умовах, зазначених у цьому Договорі;
2) у чіткий та прозорий спосіб безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються Постачальником, та інформацію про ціну природного газу, порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору;
3) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші показання власного споживання природного газу;
4) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням цього Договору;
5) вимагати від Постачальника надання письмової форми цього Договору, завіреної печаткою (за наявності) Постачальника;
6) вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати проведення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором порядку;
7) проводити звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;
8) перейти на постачання природного газу до іншого постачальника;
9) за умови відсутності заборгованості за цим Договором перед Постачальником достроково призупинити чи розірвати цей Договір у встановленому цим Договором порядку, крім випадків зміни постачальника відповідно до Правил постачання;
10) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та цим Договором;
11) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Споживачем у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов’язань перед Споживачем, відповідно до чинних нормативно-правових актів та/або цього Договору;
12) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами та цим Договором.
5.2. Споживач зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасну та повну оплату послуг Постачальника згідно з умовами цього Договору;
2) укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ для набуття права правомірного відбору газу із газорозподільної системи та фізичної доставки газу до межі балансової належності об’єкта Споживача;
3) своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних в заяві- приєднанні;
4) раціонально використовувати природний газ, обережно поводитися з газовими приладами і пристроями та використовувати отриманий природний газ виключно для власних побутових потреб;
5) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
6) не пізніше ніж за двадцять днів до звільнення приміщення або повного припинення споживання природного газу письмово повідомити Постачальника про розірвання цього Договору та розрахуватися за спожитий природний газ;
7) проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта та пред’являти платіжні документи на вимогу Постачальника для перевірки правильності оплати;
8) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до чинних нормативно- правових актів та/або цього Договору;
9) здійснити відповідні заходи з укладання договору постачання природного газу з іншим постачальником у разі отримання від діючого Постачальника повідомлення про неможливість подальшого виконання цього Договору;
10) безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильники газу, представників Постачальника після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;
11) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинними нормативно-правовими актами та цим Договором, у тому числі обов’язок зі сплати остаточного рахунку після зміни постачальника.

VI. Права і обов’язки Постачальника
6.1. Постачальник має право:
1) отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ;
2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;
3) ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;
4) безперешкодного доступу до лічильників газу Споживача для перевірки показань фактично використаних Споживачем обсягів природного газу;
5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;
6) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;
7) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.
6.2. Постачальник зобов’язується:
1) забезпечити безперервне постачання природного газу в порядку та на умовах, передбачених цим Договором;
2) забезпечувати належну якість надання послуг з постачання природного газу відповідно до вимог чинного законодавства та цього Договору;
3) обчислювати і виставляти рахунки Споживачу за поставлений природний газ відповідно до вимог, передбачених цим Договором;
4) надавати Споживачу інформацію про свої послуги, ціни на природний газ, порядок оплати за спожитий природний газ, іншу інформацію, що вимагається чинними нормативно-правовими актами, а також інформацію про ефективне споживання природного газу. Така інформація оприлюднюється на сайті Постачальника і безкоштовно надається Споживачу на його запит;
5) публікувати на сайті (і в передбачених законодавством випадках в засобах масової інформації) детальну інформацію про зміну ціни на природний газ за п’ять днів до введення її у дію;
6) видавати Споживачеві безоплатно розрахункові книжки з бланками квитанцій, платіжні документи та форми звернень;
7) розглядати в установленому законодавством порядку звернення Споживача, зокрема з питань нарахувань за природний газ, і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;
8) забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі та обробки звернення Споживача з питань, що пов’язані з виконанням цього Договору;
9) приймати плату за надані послуги будь-яким із способів, що передбачені цим Договором;
10) відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором;
11) інформувати Споживача про умови гарантованого постачання природного газу постачальником, на якого в установленому законодавством порядку покладені спеціальні обов’язки із постачання природного газу побутовим споживачам;
12) забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача;
13) протягом трьох днів від дати, коли Постачальнику стало відомо про неспроможність продовжувати постачання природного газу Споживачу, він зобов’язується поінформувати Споживача про його право:
-вибрати іншого постачальника та про наслідки невиконання цього;
-перейти до постачальника, на якого в установленому порядку покладені спеціальні обов’язки (за його наявності), який не має права відмовити Споживачу в укладанні договору постачання природного газу;
-на відшкодування збитків, завданих у зв’язку з неможливістю подальшого виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором.
14) виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством та/або цим Договором.

VII. Порядок припинення та відновлення газопостачання
7.1. За умови порушення Споживачем строків оплати за цим Договором, у тому числі за графіком погашення заборгованості та після встановленого цим Договором терміну, Постачальник має право у випадках та порядку, визначених Правилами постачання, здійснити заходи з припинення постачання природного газу, крім випадку отримання ним на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи повідомлення про намір його споживача змінити постачальника.
7.2. Припинення газопостачання не звільняє Споживача від обов’язку сплатити заборгованість Постачальнику за цим Договором.
7.3. Відновлення газопостачання Споживачу може бути здійснено за умови повного розрахунку Споживача за послуги з газопостачання за цим Договором або складання Сторонами графіка погашення заборгованості на умовах цього Договору та відшкодування витрат Постачальника на припинення та відновлення газопостачання.
7.4. Якщо за ініціативою Споживача необхідно припинити газопостачання на об’єкт Споживача чи його окремі газові прилади для проведення ремонтних робіт, реконструкції чи технічного переоснащення тощо, Споживач має звернутися до Оператора ГРМ.

VIII. Відповідальність Сторін
8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством.
8.2. Постачальник має право вимагати від Споживача відшкодування збитків, а Споживач відшкодовує збитки, понесені Постачальником, виключно у разі:

-порушення Споживачем строків розрахунків з Постачальником – в розмірі, погодженому Сторонами в цьому Договорі;

відмови Споживача надати представнику Постачальника доступ до свого об’єкта, що завдало Постачальнику збитків, – в розмірі фактичних збитків Постачальника.

8.3. Постачальник відшкодовує Споживачу збитки, понесені Споживачем у зв’язку з припиненням постачання газу Споживачу Оператором ГРМ на виконання неправомірного доручення Постачальника, в обсягах, передбачених Правилами постачання.
8.4. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі природного газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості природного газу, що сталося з вини відповідального системного оператора.
8.5. Порядок документального підтвердження порушень умов цього Договору, а також відшкодування збитків встановлюється Правилами постачання.
8.6. За умови порушення Споживачем строків оплати за цим Договором Споживач сплачує Постачальнику пеню, яка нараховується відповідно до умов цього Договору, починаючи з 26 числа місяця, наступного за розрахунковим.

IX. Порядок розв’язання спорів
9.1. Сторони намагаються вирішити всі спори та розбіжності стосовно виконання умов цього Договору шляхом переговорів.
9.2. У разі недосягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора чи його територіального підрозділу та/або передати спір на вирішення суду.
9.3. Врегулювання спорів Регулятором чи його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до Регулятора чи його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку.

X. Форс-мажор
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).
10.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.
10.3. Строк виконання зобов’язань за цим Договором відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.
10.4. Сторони зобов’язані негайно повідомити про форс-мажорні обставини та протягом чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтвердні документи щодо їх настання відповідно до законодавства.
10.5. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику за послуги, які були надані до їх виникнення.

XI. Строк дії Договору та інші умови
11.1. Цей Договір укладається на невизначений строк та вважається укладеним з моменту реєстрації споживача в Реєстрі споживачів постачальника на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи.
Постачання за цим Договором здійснюється з дня реєстрації споживача в Реєстрі споживачів постачальника на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи. При цьому у випадку зміни постачальника постачання за цим Договором здійснюється з дня, наступного за днем реєстрації споживача в Реєстрі споживачів постачальника на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи.
Постачальник може відмовити Споживачу (за умови виконання Споживачем вимог Правил постачання) в укладенні договору у зв’язку із наявною заборгованістю за поставлений природний газ перед будь-яким постачальником у минулих періодах або відсутності можливості у Постачальника постачати природний газ.
11.2. У разі внесення в установленому законодавством порядку змін до змісту Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого Регулятором, Сторони погоджуються з такими змінами у цьому Договорі.
11.3. За умови відсутності заборгованості та виконання своїх зобов’язань перед Постачальником Споживач має право розірвати цей Договір в будь-який час без сплати будь-яких штрафних санкцій чи іншої фінансової компенсації Постачальнику шляхом надання Постачальнику одностороннього письмового повідомлення щонайменше за три тижні до бажаної дати розірвання, крім випадків зміни постачальника відповідно до Правил постачання..
Розірвання (припинення дії) цього Договору не звільняє Споживача від обов’язку сплатити заборгованість Постачальнику за цим Договором.
11.4. Постачальник (крім постачальника, на якого в установленому порядку покладені спеціальні обов’язки з постачання природного газу побутовим споживачам) має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір лише у разі припинення газопостачання Споживачу у випадках, передбачених цим Договором та Правилами постачання, шляхом надання Споживачу письмового повідомлення про намір розірвати цей Договір щонайменше за тридцять днів до бажаної дати розірвання.
11.5. Дія цього Договору також припиняється у разі:
1) анулювання ліцензії постачальника на постачання природного газу;
2) банкрутства або припинення господарської діяльності Постачальником;
3) зміни власника об’єкта Споживача;
4) реєстрації споживача в Реєстрі споживачів іншого постачальника на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи у порядку, визначеному Правилами постачання та Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2493. У такому випадку дія цього Договору припиняється на наступний день після реєстрації споживача в Реєстрі іншого постачальника.
11.6. У разі якщо об’єкт споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб, укладається один договір з одним із співвласників (користувачів) за умови письмової згоди всіх інших співвласників (користувачів), про що робиться відмітка в заяві-приєднанні.
11.7. У разі звільнення займаного приміщення (остаточного припинення користування природним газом) Споживач зобов’язаний повідомити про це Постачальника не пізніше ніж за двадцять один день до дня звільнення приміщення (остаточного припинення користування природним газом) та остаточно з ним розрахуватись за цим Договором до вказаного Споживачем дня звільнення приміщення (остаточного припинення користування природним газом) включно.
У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Споживачем Постачальника про звільнення приміщення (остаточне припинення користування природним газом) Споживач зобов’язаний здійснювати оплату послуг за цим Договором, виходячи з умов цього Договору.
11.8. Усі повідомлення за цим Договором вважаються зробленими належним чином у разі, якщо вони здійснені в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, вручені кур’єром або особисто за зазначеними в цьому Договорі адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв’язку за місцезнаходженням одержувача.
У разі отримання Постачальником від Споживача заяви про бажання використовувати у взаємовідносинах електронний документообіг усі документи і повідомлення за цим Договором також можуть бути складені відповідно до законодавства про електронний документообіг та використання електронних документів. У такому разі такі документи і повідомлення мають юридичну силу оригіналу документа.
Споживач зобов’язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої інформації та даних, зазначених в заяві-приєднанні.

Реквізити Постачальника
43024, м. Луцьк, пр-т. Соборності, 25
р/р UA 88 3395 0000 002 6008 5492 43001
в АТ «ТАСКОМБАНК» м. Київ
МФО – 339500, код ЄДРПОУ – 42803794
ІПН – 428037903181
Телефони: +38 (67) 33-444-80, +38 (67) 33-444-74,
Офіційний веб-сайт: https://evodatrade.com.ua/
Офіційна електрона пошта: energy@evodatrade.com.ua
Директор___________/Пасічник Н.О./
м.п. підпис ПІБ